• Akumulatorska kosilnica na nitko ima številne prednosti

    Akumulatorska kosilnica na nitko ima številne prednosti pred običajnimi modeli na bencinski pogon. So tišji, lažji in enostavnejši za uporabo. Ker nimajo kablov, v katere bi se lahko zapletli, je njihova uporaba veliko varnejša. Vendar imajo akumulatorski obrezovalniki tudi nekaj …

Opravljen izpit za viličarja je po zakonu zahtevan za vsa delovna mesta, kjer so delavci kot vozniki zadolženi za upravljanje z vozili, ki jih podjetja uporabljajo za skladiščenje blaga. Test je zato potrebno opraviti pred pričetkom dela oziroma pred pričetkom uporabe delovnega vozila. Če se želite zaposliti kot viličar, tedaj je opravljen test obvezen.

Usposabljanje voznikov in izpit za viličarja pa sta potrebna tudi v primeru, če sami delujete kot podjetje in se v sklopu poslovanja odločite, da boste vozilo najeli ali kupili. V proizvodnih halah in skladiščnih obratih je tovrstno usposabljanje zaželeno za vse, ki so vpeti v delovni proces skladiščenja, saj se delovne naloge lahko s časom spremenijo.

Izpit za viličarja iz teoretičnega dela

Strokovno usposabljanje viličaristov je sestavljeno iz dveh faz. Strokovni in izkušeni inštruktorji v prvem delu udeležence seznanijo s teorijo, pri čemer bodoči vozniki osvojijo znanja o varnosti in zdravju pri delu ter zakonska določila, ki jih je potrebno poznati na tem področju.

izpit za viličarja

Udeleženci se na teoretičnem delu izobraževanja naučijo tudi pravilnih tehničnih postopkov za dvigovanje bremen s skladiščnim vozilom. Poleg tega pa pisni izpit za viličarja sestoji tudi iz vprašanj, ki se navezujejo na poznavanje sestave in delovanja vozila ter na poznavanje postopkov vzdrževanja stroja.

Izpit za viličarja iz praktičnega dela

Za varno in učinkovito upravljanje skladiščnega vozila za dvigovanje bremen ni dovolj le poznavanje teorije, zato je potrebno opraviti tudi praktični del usposabljanja, ki ga vodijo strokovno usposobljeni inštruktorji. Tako se udeleženci izobraževanja v praktičnem delu naučijo uporabe vozila in osvojijo spretnosti, ki so potrebne za upravljanje vozila.

praktičen del izpita za viličar

V to je vključena tudi motorika in seznanitev s pravilno uporabo elektronike. Za opravljen izpit za viličarja je tako potrebno uspešno zaključiti tudi praktični preizkus pridobljenega znanja. Pri tem je pomembno vedeti, da udeleženec test opravi le, če uspešno zaključi oba dela usposabljanja. Dobra stran pa je v tem, da usposabljanja in testa ni potrebno obnavljati v prihodnosti.

Usposabljanje viličaristov vodijo izkušeni inštruktorji

Praktično in teoretično izobraževanje viličaristov lahko vodijo le strokovno podkovani inštruktorji, ki delujejo v podjetjih, ki se ukvarjajo z varnostjo in zdravjem pri delu ter so za opravljanje dejavnosti tudi pooblaščeni iz strani ministrstva.

Takšno podjetje je tudi Projekt Varnost iz Ljubljane, kjer lahko opravite izpit za viličarja, pri čemer usposabljanje poteka v njihovih prostorih na Kamniški ulici 25 v Ljubljani. Njihova prednost je v tem, da izobraževanje prilagodijo posebnostim in zahtevam delovnega mesta. Po dogovoru pa izobraževanje lahko izvedejo tudi v podjetju naročnika storitve.

Ostale objave iz iste kategorije:

Avtomoto, Izobraževanje